window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Digitalisering i Danmark: Hvordan anvender virksomheder og private IT i Danmark?

Der har været rigtig meget fokus på digitalisering i Danmark de sidste mange år, og i dag er Danmark blandt de mest digitale samfund i verden. Både forbrugere og virksomheder har de seneste år flyttet en stor del af deres liv til digitale kanaler. Det betyder, at kundernes krav til virksomheder er steget. Som jeg vil komme nærmere ind på senere i dette kapitel, forventer hovedparten af forbrugerne i dag digital kommunikation, og virksomheder stiller i stigende grad krav til, at data er tilgængeligt i digitale formater. Der findes ikke tal for, hvor digitale danske inkassovirksomheder er, men tal fra Tyskland viser, at over 80% af inkasso virksomhederne ikke benytter digitale kommunikationskanaler, og under 7% benytter e-mail. (1)  Der er et kæmpe potentiale for, at du kan skille dig positivt ud ved at være proaktiv og inddrage digital kommunikation.

IT-anvendelse blandt virksomheder og private i Danmark

Et af de steder, hvor digitalisering i Danmark ses mest tydeligt, er tal fra Danmarks Statistik, som viser, at 94% af danskerne er online dagligt og heraf 81% flere gange dagligt. Den mest udbredte måde at gå på nettet på blandt danskerne er mobil og smartphones, som benyttes af ca. 88% af danskerne. Tallene viser, hvor vigtigt en mobil-baseret tilgang i kommunikation med forbrugere er blevet (2). 

Tal fra USA viser, at 88% af forbrugerne ønsker at kunne benytte deres smartphone til at se deres saldo/betale regninger,  og at 75% af besøgende på inkassovirksomheders hjemmesider kommer fra mobile enheder (3). 

En af de hurtigst voksende brancher i Danmark er e-commerce, som de sidste fire år har haft en samlet tilvækst på 78% og i 2017 udgjorde 83 mia kr. 89% af alle danskere handlede i 2017 på nettet, og 51% handlede mobilt. (4) 

Den største grund til, at forbrugere handler online, er ønsket om convenience. Således svarer 69%, at de handler online for at spare tid, og 59% fortæller, at de handler online, “fordi der altid er åbent”. (5) 

Det er interessant at se, at tempoet, hvormed danskere tager ny teknologi til sig, accelererer. Denne udvikling illustreres af følgende figur fra Nationalbankens analyse af danskernes betalingsadfærd (6) 

Også danske virksomheder er blevet meget digitale i løbet af de seneste år. Således havde over 90% af alle virksomheder med over 10 medarbejdere en hjemmeside i 2017, og ca. 90% af medarbejderne har mobilt bredbånd stillet til rådighed af deres virksomhed. Følgende figur illustrerer virksomheders anvendelse af IT i 2017 blandt virksomheder med over 10 medarbejdere. (7) 

Det er interessant at se, at ca. 30% af virksomhederne har e-handel, 70% benytter sig af elektronisk fakturering (hvilket jeg vender tilbage til), og 50% benytter cloud-computing.

Digitalisering i Danmark går stærkt, og det bliver spændende at følge udviklingen over de kommende år. 

Kilder:

  1. https://www.finleap.com/insights/digital-debt-collection/ 
  2. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24235 
  3. True Accord
  4. http://info.dibs.dk/hubfs/Mobilt_DK_2016.pdf?hsCtaTracking=0cb9d2ab-ab06-4021-a664-ab5c02356a8c%7C4e3bc015-8813-4357-9a48-a46ed025d0cd 
  5. http://info.dibs.dk/hubfs/Mobilt_DK_2016.pdf?hsCtaTracking=0cb9d2ab-ab06-4021-a664-ab5c02356a8c%7C4e3bc015-8813-4357-9a48-a46ed025d0cd 
  6. https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/03/Analyse_Danskerne%20er%20mestre%20i%20at%20betale%20elektronisk.pdf
  7. Kilde: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20742&sid=itvirk2017 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.