window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Dokumentbeviser & modpartens editionspligt


I denne artikel vil jeg gennemgå begreberne dokumentbeviser og editionspligt.

Supplerende til artiklen har jeg lavet en lille video som også beskriver editionspligten og dokumentbevisernes betydning:

Dokumentbeviser

Kontrakter, breve, regnskaber, fakturaer, ordrebekræftelser, attester og lignende faktuelle dokumenter kaldes dokumentbeviser. Også fotografier, lydoptagelser og videooptagelser kan anvendes som beviser. Jo mere “faktuelle” sådanne dokumenter er, desto større bevisværdi.

Editionspligt

Ligesom enhver er forpligtet til at stille op som vidne, er enhver forpligtet til at udlevere dokumenter der har betydning for sagens udfald. Dette kalder editionspligt. Både tredjepart og modparten har editionspligt. Anklagede kan fx påberåbe sig modpartens editionspligt som del af en stævning eller et svarskrift. Ideen med med edition er ikke at den ene part kan “fiske” efter oplysninger i den anden parts private dokumenter. Det må derfor anføres hvilke kendsgerninger parten vil påvise, samt hvordan dokumenterne vil underbygge denne påstand. Samtidig skal den der fremsætter begæring om fremlæggelse af dokumenter angive hvorfor han mener, at modparten er i besiddelse af dokumenterne.

Et eksempel kunne være, at der er indgået en skriftlig aftale, men at anklagers hund har spist dennes eksemplar af kontrakten. Hvis anklager ved, at han har givet anklagede en kopi af aftalen, vil han fx i stævningen kunne fremsætte begæring om at modparten fremlægger dokumentet. Han kan argumentere for, at dokumentet vil bevise at der er indgået en aftale, og at han forventer, at modparten er i besiddelse af dokumentet, da det blev givet til ham ved indgåelse af aftalen.

Relaterede artikler

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.