window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Fogedmødet: Sådan foregår mødet i fogedretten

I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan fogedmødet foregår, og især hvad du som kreditor skal forberede før mødet i fogedretten. Jeg har lavet en kort videointro til samme emne her:

Efter at mødet er berammet, indkaldes rekvirenten via e-boks eller e-mail.

Over for skyldner forkyndes mødet på samme vis som en normal stævning.

Formålet med et møde i fogedretten er ikke at afklare hvorvidt pengene skyldes. Der er allerede opnået fundament inden der kan indkaldes til et fogedmøde. Mødets formål er således at finde en måde hvorpå debitor kan betale af på sin gæld.

Under mødet vil debitor skulle udtale sig under strafansvar. Det betyder, at du kan få et meget nøje indblik i debitors økonomiske situation.

Selve mødet er en ret kort affære på 5-10 minutter. Mødet kan enten foregå telefonisk eller som et normalt møde. Debitor skal altid møde “fysisk”. Fordelen for dig ved et personligt møde er, at det kan være nemmere at vurdere debitors situation når du sidder over for debitor. Omvendt er det selvfølgelig mere tidskrævende. Især på telefoniske møder er det vigtigt at du er ekstremt høflig, respektfuld og menneskelig over for debitor da man hurtigt kan virke mere aggressiv på telefonen end man faktisk er.

Grundet mødets korte varighed er det er ekstremt vigtigt at du er meget velforberedt.

Dit mål med mødet er at få afklaret følgende:

 • Hvad er debitors økonomiske situation?
 • Hvor meget kan debitor realistisk afdrage pr. måned?
 • Har debitor nogle aktiver som du kan få sikkerhed i?

Ud fra disse informationer ønsker du at der på mødet:

 • Indgås en aftale om afdrag
 • At du får sikkerhed i debitors aktiver

Du kan forberede dig på mødet ved at undersøge debitors økonomiske situation. Her kan du gøre brug af de samme værktøj som beskrevet i bogens afsnit om kredit check. Eksempelvis kan du se om der er tinglyst aktiver eller anden gæld på tinglysning.dk. Hvis der er tale om en virksomhed kan du undersøge økonomien på cvr.dk. Hvis debitor bor i et hus, kan du få en ide om boligens værdi på bolighed.

Påmindelse til debitor før fogedmødet 

Hvis debitor ikke dukker op på mødet, skal der indkaldes til et nyt møde og i sidste ende kan debitor blive hentet ved hjælp af politiet. Det forlænger dog sagen, og fører til øgede omkostninger som du i første omgang skal lægge ud for. Det er derfor i din interesse, at debitor deltager på mødet.

Du må gerne påminde debitor om mødet eksempelvis via brev, email eller en SMS.

I visse retter vil fogedretten ligeledes sende en sådan påmindelse til debitor.

Fogedmødets forløb

Selve forløbet på fogedmødet vil ofte være følgende:

 1. Hvis rekvirenten (dvs. kreditor eller dennes repræsentant) deltager telefonisk, vil fogeden som udgangspunkt starte med at ringe til rekvirenten
 2. Når rekvirenten er med på telefonen, vil fogeden hente debitor i venteværelset. Deltager rekvirenten også på mødet, hentes begge parter samtidig
 3. Fogedretten identificerer skyldner ved at bede om skyldners navn og adresse
 4. Fogedretten gennemgår kort parternes roller og skitserer hvad der vil foregå på mødet
 5. Fogeden opgør kravet inklusive mødesalær
  1. Hvis du ønsker at have tilskrevet morarenter siden kravet er indleveret, skal du gøre opmærksom på dette nu. Du skal være beredt på eventuelt at skulle betale højere retsafgift hvis dit krav siger.
 6. Fogeden oplyser skyldner at han har oplysningspligt (han skal svare på spørgsmålene) og at han udtaler sig under strafansvar.
 7. Rekvirenten får ordet
 8. Rekvirenten spørger skyldner, om han kan betale den samlede fordring
 9. Hvis skyldner ikke kan betale den samlede fordring på en gang, spørger rekvirenten ind til, om skyldner ejer aktiver, som kan stilles til sikkerhed for kravet
 10. Hvis der forefindes aktiver, anmoder rekvirenten om udlæg. Her skal rekvirenten oplyse, hvad der ønskes udlæg i.
 11. Efter at rekvirenten har fået sikkerhed for kravet spørger rekvirenten ind til skyldners samlede økonomi, og mulighed for at indgå en afdragsordning.
 12. Til sidst noteres der i fogedbogen om der er fastsat udlæg, afdragsordning eller insolvenserklæring.
 13. Fogeden afslutter mødet, og vejleder skyldner om mødets retsvirkning og konsekvenser.

Spørgeskema til skyldner

Det kan være en rigtig god ide at forberede nogle spørgsmål til skyldner for på den måde kort og præcist at kunne afklare skyldners økonomiske forhold. Bemærk, at det ikke er op til fogedretten (men dig eller din repræsentant) at tage disse noter.

Du kan med fordel orientere dig ved følgende spørgeskema:

 • Hvem repræsenterer skyldner?  
 • Hvad blev kravet opgjort til?
  • Noter gerne de enkelte beløb (hvor meget tilskrives der i rente, mødesalær osv.)
 • Har du mulighed for at indgå en afdragsordning?
 • Hvis ja, hvor meget og fra hvornår?
 • Hvis der er indgået en afdragsordning noter beløbet pr. måned, samt første dato for afdrag
 • Ejer du virksomhed, fast ejendom eller andre aktiver som kan stilles til sikkerhed for gælden? (hvis ja, bed fogeden om udlæg)
 • Bor du / din virksomhed til leje? (hvis ja, bed fogeden om udlæg i depositummet og bed skyldner om navn og telefonnummer på udlejer). Hvis skyldner hverken oplyser at bo til leje eller eje en ejendom, kan du spørge ind til hvor skyldner så bor.
 • Ejer du / din virksomhed andre aktiver der kan stilles som garant? (hvis ja, bed fogeden om udlæg) . Der kan eksempelvis spørges ind til:
 • Dyrt indbo som fx B&O-fjernsyn, dyrt musikanlæg, musikinstrumenter eller andet
 • Varelager
 • Produktionsudstyr
 • Bil / firmabil (hvis ja, noter registreringsnummer og stelnummer)
 • Andre køretøj / båd? (hvis ja, noter registreringsnummer og stelnummer)
 • Har du nogen tilgodehavende (ubetalte faktura) eller likvide midler (penge i banken)? (hvis ja, bed fogeden om udlæg heri.)  

Det er vigtigt at en eventuel afdragsordning er realistisk. Kan skyldner ikke overholde afdragsordningen skal du nemlig indkalde til endnu et fogedretsmøde. Det er således ikke hensigtsmæssigt at skyldner føler sig presset til at indgå en aftale han ikke kan overholde.

Selvom det er en god ide at have et spørgeskema, er det vigtigt at du ikke følger det slavisk hvis det medfører, at du stiller overflødige spørgsmål. Spørgsmål til skyldners e-mail og evt. CPR nummer bør gemmes til sidste del af mødet. Fogedretten pålægger ikke skyldner at oplyse sit CPR nummer med mindre dette skal bruges for at tinglyse eventuelle udlæg.

Værd at vide om afdragsordninger

Ifølge retsplejelovens §525 må fogedretten gerne uden fordringshaverens samtykke indgå afdragsordninger hvis varighed ikke overstiger 10 måneder.  Afdragsordninger over en længere periode skal godkendes af fordringshaver.

Ligeledes betyder §525 at fordringshaver ikke kan fratage skyldner udlæg, så længe denne overholder afdragsordningen.

Efter mødet i fogedretten 

Efter mødet vil fogedretten påtagne dit fundament med et såkaldt “fremlæggelsestempel”. Heraf vil der fremgå en dato samt et stikord om mødets udfald, fx “insolvenserklæring”, “udlæg”, “ej mødt” eller “udsat til jurist”. Hver gang dit fundament får et “fremlæggelsesstempel” vil din forældelsesfrist blive forlænget med 10 år.

Hvis der bliver tinglyst udlæg, vil du få en kvittering på e-mail såfremt at du har oplyst din e-mailadresse.

Relaterede artikler: 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.