(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89684244");

Inkasso succesrate: Hvordan performer din virksomhed?

Når du skal vurdere din inkasso succesrate, er der to faktorer, du skal måle:

  1. Hvor god er din virksomhed til at forebygge inkassosager?
  2. Hvad er inkasso-succesraten på de sager, som ender med inkasso?

Efter min mening bør 80% af energien lægges i at forebygge inkassosager og 20% i at sikre en succes for de sager, som ender med inkasso.

Jeg har lavet en kort video, som beskriver inkasso-succesraten her:

Inkasso-succesraten er meget forskellig, afhængigt af forskellige typer sager og brancher. Gennemsnitligt af alle brancher er succesraten for inkassosager ca. 69% jf. en af verdens største inkassovirksomheder EOS. Der findes ikke offentlige tal for inkasso-succesraten i Danmark.

Hvor mange inkassosager er normale i din branche?

Jeg har ikke kunnet finde præcise tal for, hvor mange inkassosager der er standarden i forskellige brancher i Danmark. Til gengæld er disse tal tilgængelige på europæisk niveau. Selvom de europæiske tal ikke stemmer 100% overens med Danmark, kan du få en grov fornemmelse af, hvordan du ligger i forhold til din branche. Tallene her er taget fra “European Payment Industry White Paper 2016”. 

Her kan vi se, at der gennemsnitligt i EU skal afskrives 2,7% af omsætningen grundet debitortab.

I EU er det gennemsnitligt 3% af virksomhedernes omsætning, som går tabt til kunder, der ikke betaler deres regninger. I Danmark er det samme tal kun 0,5%, hvilket betyder, at det gennemsnitlige debitortab i Danmark er 81% lavere end det europæiske gennemsnit.

Under forudsætningen af, at samme betalingsmønster gør sig gældende på tværs af alle EU lande (og de 81% færre tab i Danmark er ens fordelt på alle brancher), kan man opstille følgende tabel:

Procent af årlig omsætning som skal afskrives grundet debitortab
BrancheEUEstimat i Danmark
Ejendomshandel1.6 %0.29 %
Produktion1.7 %0.31 %
Hotel og service1.8%0.33 %
Grossisthandel og retail2.2 %0.40%
Offentlig administration, uddannelse og sundhed2.6 % 0.47 %
Professionelle serviceydelser2.7 % 0.49 %
Byggeri2.7 % 0.49 %
Landbrug, fiskeri og skovdrift2.8 % 0.51 %
IT2.9 % 0.53 %
Forsyninger3.1 % 0.56 %
Transport3.2 % 0.58 %
Finans3.9 % 0.71 %
Minedrift og stenbrud4.5 % 0.82 %
Gennemsnit DK2.7 % 0.5 %
Gennemsnit DK0.5 %  
Forskel2.2 %  
Forskel %81.79% 

Det er heller ikke lykkedes mig at finde tal for betalingstiden i forskellige brancher i Danmark, men følgende tal kan give et pejlemærke:

Tabellen viser, at der er stor forskel på, hvor “gode” kunderne i forskellige brancher er til at betale deres regninger. Værst ser det ud for virksomheder, der sælger administrativ service til den offentlige sektor. Her er den gennemsnitlige betaling 15 dage forsinket.

Hvordan er din inkasso-succesrate sammenlignet med branchen?

I min sidste virksomhed, Monera, havde vi væsentligt højere debitortab end branchegennemsnittet inden for IT. For at løse problemet iværksatte vi en masse initiativer, der skulle optimere vores inddrivelse. Vi ansatte blandt andet en medarbejder, som tidligere havde arbejdet med inddrivelse hos et advokatkontor og et inkassobureau, vi optimerede vores rykkerflow, og vi etablerede et samarbejde med flere inkassobureauer. Set i bakspejlet behandlede vi desværre ikke det underliggende problem, men blot de synlige symptomer. Årsagen til de mange dårlige betalere var ikke vores inddrivelsesproces, men at mange af vores kunder slet ikke havde mulighed for at betale, og at mange var utilfredse med vores produkt og derfor ikke ønskede at betale.

Prøv at sammenligne din egen virksomheds succesrate for inkassosager med branchegennemsnittet:

  • Hvor mange procent af din omsætning må du årligt afskrive som debitortab?
  • Hvordan er dit debitortab sammenlignet med branchegennemsnittet?
  • Hvad er den gennemsnitlige forsinkelse på dine faktura?
  • Er dine kunder mere forsinkede med deres betaling end gennemsnittet i din branche?

Hvis dine debitortab er væsentligt højere end branchegennemsnittet, bør du se kritisk på din forretning. Måske debitortab blot er symptomerne for andre underliggende udfordringer med din kundebase eller dine kunders tilfredshed med dit produkt.

Som indledningsvist sagt mener jeg, at du bør investere 80% af dine ressourcer i at forebygge og kun 20% på at optimere din egentlige inkasso-succesrate.

Relaterede artikler om renter og rykkerprocessen: 

Relaterede artikler om udenretlig inkasso 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 2.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.