window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Personlig henvendelse hos skyldner

Der er regler for, hvordan personlig henvendelse hos skyldner må foregå.

Inkassoloven beskriver på følgende måde, hvordan henvendelser til debitor må ske:

  • 12. Der må ikke uden skyldnerens forudgående anmodning herom rettes personlig henvendelse til skyldneren på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, medmindre et skriftligt varsel forinden er kommet frem til skyldneren. I varselsskrivelsen skal tydeligt være angivet stedet og det omtrentlige tidspunkt på dagen, hvor henvendelsen vil finde sted, samt autorisationsindehaverens telefonnummer og adresse. Varselsskrivelsen må ikke afsendes, før den i § 10, stk. 3, nævnte frist er udløbet. Har den varslede henvendelse fundet sted, uden at skyldneren er blevet truffet, må personlige henvendelser herefter foretages uden yderligere varsler, såfremt dette er anført tydeligt i varselsskrivelsen.
  • Stk. 2. Personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, må kun ske på hverdage herunder lørdage, bortset fra juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag og må kun ske i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 21.00, lørdage dog kun i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.
  • Stk. 3. Er skyldneren en fysisk person, må personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom, jf. stk. 1, kun ske på skyldnerens bopæl. Driver den pågældende skyldner egen erhvervsvirksomhed, kan sådan henvendelse dog tillige ske på virksomhedens adresse.
  • Stk. 4. Den, der foretager personlig henvendelse til skyldneren, skal over for skyldneren straks legitimere sig ved et legitimationskort, som udstedes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.
  • Stk. 5. For udstedelse af legitimationskort betales 300 kr.

Men personlig henvendelse mener loven ikke telefonopkald, e-mails, SMS og breve, men besøg på debitors adresse. Det væsentlige i §12 er, at sådanne henvendelser enten skal aftales med debitor eller varsles. Endvidere må varsling først ske, efter fristen for inkassovarsel jf. §10 er udløbet. Herefter kan man sende et besøgsvarsel, hvor man oplyser debitor om, hvornår man har påtænkt at komme forbi hos debitor. Hvis debitor ikke opfindes, kan man, såfremt dette er nævnt i varslet, efterfølgende komme på besøg uanmeldt.

Personlige henvendelser må kun ske i tidsrummet 8-21 alle hverdage og om lørdagen. Henvender må ikke ske søndag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Personlig henvendelse hos skyldner via telefonen 

Uanmodede telefoniske henvendelser må ikke foretages til skyldners arbejdsplads, medmindre skyldner er selvstændig erhvervsdrivende jf. Ulf Svejgaard Poulsen, Advokatsamfundets Festskrift, s. 196. Her anføres det i øvrigt også, at telefonisk henvendelse til skyldner i de indledende skridt kun må ske to gange.

Relaterede artikler om udenretlig inkasso 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.