window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Værneting: Hvor skal du anlægge sag & indsende betalingspåkrav?

Værneting beskriver hvor en sag skal anlægges. Ved småsager er det byretterne og ved betalingspåkrav (fogedsager) er det fogedretten. I praksis er fogedretten en del af byretten.

Jeg har lavet en video som beskriver hvad værneting betyder og hvorfor det er vigtigt. Du kan med fordel se videon før du læser indlægget:

I Danmark findes der 24 byretter fordelt over hele kongeriget. Du kan ikke selv vælge hvilken af disse byretter du ønsker at benytte dig af. Reglerne der beskriver hvilken ret der skal anvendes, kaldes “værnetingsregler”.

Værnetinget er ikke helt ubetydeligt, da både sagsøger og sagsøgte ved hovedforhandlingerne skal være fysisk tilstede. Af praktiske årsager ønsker du derfor ikke at anlægge en sag i Nordjylland hvis du selv har adresse i København. Du kan undgå en tur til Nordjylland hvis din kunde er en virksomhed, og du forudgående (fx i dine handelsbetingelser eller jeres kontrakt) har aftalt anden værnetingsaftale. Er du bosat i København kan du således med fordel skrive ind i jeres kontrakt at Københavns Byret er valgt som værneting.

Hvis din kunde er en privatperson (og der derfor er tale om forbrugeraftaler) er en forudgående værnetingsaftale dog ikke bindende for forbrugeren.

En værnetingsaftale kan indgås stiltiende. Det betyder, at hvis sagsøgte i sit svarskrift ikke gør indsigelse mod værnetinget, vil dette blive betragtet som en stiltiende accept af det valgte værneting. Reglen om stiltiende accept af værneting er jf. Retsplejelovens §248 stk 1 også bindende for forbrugere.

En anden måde at undgå en tur til Nordjylland (eller København hvis du er bosat på Skagen) kan være at benytte sig af supplerende værneting.

Er sagsøgte en virksomhed med flere filialer, kan du selv vælge hvor du ønsker at anlægge sagen jf. retsplejelovens § 237. Det samme gælder private virksomheder, hvor du ud over virksomhedens adresse også kan anvende ejerens hjemmeadresse som værneting.

Tommelfingerregler om værneting

  • Uanset om du handler med private eller virksomheder, bør du aftale værneting ud fra hvad der er praktisk for dig
  • Uanset om du stevner en virksomhed eller privat, bør du vælge det værneting der er aftalt (og som jo er mest praktisk for dig). For erhvervsdrivende er denne aftale bindende. Forbrugeren skal gøre indsigelse i deres svarskrift, da de ellers giver stiltiende accept at værnetinget
  • Hvis du ikke har aftalt værneting bør du undersøge muligheden for at anlægge sagen ved et supplerende værneting

Relaterede artikler

 

Hvis du får fundament for dit krav kan du ved hjælp af fogedretten få tvangsfuldbyrdet dit krav. Forneden finder du en række artikler som beskriver hvad du kan gøre efter at du har vundet en småsag: 

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.