window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Vidne & og partsforklaringer


Et vidne er en person, der ikke er part i sagen og som afgiver mundtlig forklaring.

Der er tale om en partsforklaring, hvis “vidnet” er en af sagens parter selv. Forskellen er således, at vidnet er objektivt, mens parterne er farvede. Selvom parterne er farvede vil deres udsagn ofte være afgørende, da parterne har de mest detaljerede oplysninger om hvad der er foregået.

Supplerende til dette blogindlæg har jeg lavet en kort video som redegør for begreberne vidne og partsforklaring:

I Danmark har vi vidnepligt. Det betyder, at enhver som indkaldes til vidne skal vidne. Der findes en række undtagelse, som fx at man ikke kan tvinge nærtstående familiemedlemmer om at vidne mod hinanden, og man ikke kan tvinge et vidne om at vidne i et forhold, hvor vidneudsagnet vil skade vidnet.

Den part som har indkaldt et vidne, har mulighed for at mødes og drøfte sagen med vidnet forinden. Modparten har kun efter særlig aftale lov til at mødes med den anden parts vidne inden sagen. Vidnet afhøres først af den part, der har indkaldt vidnet. Efterfølgende har modparten ret til at afhøre vidnet. Dette kaldes at kontraafhøre. Efter retsplejelovens §183, stk. 2, kan retten endvidere selv stille spørgsmålet til vidnet, og retten kan ligeledes selv overtage afhøringen af vidnet. I småsager hvor parten selv fører sagen, kan det være nødvendigt at retten blander sin mere end ved almindelige sager, for at sikre sig, at dommeren får de fornødne informationer til at kunne træffe en afgørelse.

Hvis vidneafhøring er en væsentlig del af din bevisførelse, og du ikke selv er vant til at afhøre vidner, bør du kraftigt overveje om du ikke vil benytte dig af fx en advokat under hovedforhandlingen.

Relaterede indlæg 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.