(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89684244");

Gæsteblogindlæg fra Billy: Få et overblik over regeringens hjælpepakker


Som følge af covid-19 oplever mange virksomheder oplevet et fald i deres omsætning, mens andre har været nødsaget til at holde helt lukket. I den forbindelse har regeringen indført flere forskellige hjælpepakker for at styrke det danske erhvervsliv og mindske presset på virksomhedernes likviditet.

Nedenfor finder du en oversigt og en forklaring af de forskellige hjælpepakker, og hvilke krav, du skal opfylde, for at søge dem.

Søg om kompensation for faste udgifter

At skulle betale sine faste udgifter uden indtægter tærer hårdt på likviditeten. Derfor har regeringen indført en kompensation, som gør det muligt at få dækket en andel af de faste udgifter. For at modtage kompensation for faste udgifter, skal din virksomhed have et dansk CVR-nummer og senest være stiftet den 9. marts 2020.

Derudover kræver det, at du har faste udgifter for minimum 12.500 kr. fra den 9. marts til og med 8. juni 2020 samt et forventet omsætningstab på mindst 35% som følge af covid-19.

Hvor meget du kan få i kompensation til dine faste udgifter afhænger af størrelsen på dit omsætningstab. Denne kompensation kan du få, hvis du oplever et tab på:

  • Omsætningstab på 35% – 60% = 25% i kompensation
  • Omsætningstab på 60% – 80% = 50% i kompensation
  • Omsætningstab på 80% – 100% = 80% i kompensation

Hvis du i perioden har haft forbud mod at holde åbent, kan du få kompensation for 100% af dine faste udgifter.

Du søger om kompensation for faste udgifter hos Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal. Husk, at du skal have en revisorpåtegning inden, du kan søge.

Søg om kompensation for omsætningstab

Hvis du er selvstændig og har maksimum 10 fuldtidsansatte, kan du få midlertidig kompensation for tabt omsætning. Dog er der en række krav, som din virksomhed skal opfylde for at kunne modtage kompensationen.

  • Du skal som minimum have haft en omsætning på 10.000 kr. i gennemsnit om måneden før covid-19.
  • Du forventer et omsætningstab på minimum 30% som følge af covid-19. Omsætningstabet skal finde sted i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.
  • Du må maksimum have 10 fuldtidsansatte.

Opfylder du ovenstående krav, kan du få kompensation for 75% af dit omsætningstab. Kompensationen må dog maksimalt udgøre 23.000 kr. om måneden.

Bemærk, at det ikke er muligt at få kompensation, hvis du har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Du søger også om kompensation for tabt omsætning på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal.

Få hjælp til dine lønudgifter med lønkompensationen

Uden omsætning kan lønudgifterne blive lidt af en udfordring, af den årsag har Regeringen indført en lønkompensation for at undgå, at virksomheder afskediger deres medarbejdere som følge af covid-19. Hvis din virksomhed står til at afskedige minimum 30% af din medarbejderstab eller mere end 50 ansatte, kan du søge om lønkompensation.

For dine medarbejdere, som er ansat som funktionærer, kan du få kompensation for 75% af de samlede lønudgifter. For de medarbejdere, som ikke er funktionærer, kan du få kompensation for 90% af de samlede lønudgifter.

Bemærk, at kompensationen maks må udgøre 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

Dog er det ikke et krav, at dine medarbejdere er fuldtidsansatte. Har du en medarbejder, som arbejder mindre end 37 timer om ugen, vil beløbsgrænsen blot tilpasses dertil.

Det er muligt at søge om lønkompensation for perioden 9. marts til og med 8. juni indtil den 30. juni 2020.

Benyt dig af moms eller lønsumsafgift som et rentefrit lån

For yderligere at mindske presset på små og mellemstore virksomheders likviditet, er det muligt at få udbetalt moms eller lønsumsafgift som et rentefrit lån.

Få udbetalt moms

De små og mellemstore virksomheder, som har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, har mulighed for at få tilbagebetalt beløbet som et rentefrit lån. Størrelsen på lånet vil svare til den moms, som du har indberettet den 2. marts 2020.

Du kan søge om udbetaling af moms som et rentefrit lån på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal fra 5. maj til og med 15. juni 2020.

Husk, at du skal betale lånet tilbage senest den 1. april 2021.

Få udbetalt lønsumsafgift

Betaler din virksomhed lønsumsafgift i stedet for moms, kan du på samme måde få tilbagebetalt lønsumsafgift som et rentefrit lån. Dette gælder dog kun for virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4.

Indberetter du lønsumsafgift hvert kvartal, kan du søge om et lån svarende til den lønsumsafgift, du indberettede i 1. kvartal 2020. Indberetter du derimod lønsumsafgift af dit overskud, kan du søge om et lån svarende til en fjerdedel af den lønsumsafgift, du har indberettet for 2019.

Det er ligeledes muligt at søge om lønsumsafgift som et rentefrit lån på Erhvervsstyrelsen virksomhedsportal fra 5. maj til og med 15. juni 2020. Lånet skal være tilbagebetalt senest 1. april 2021.

Få hjælp hos Billy Regnskabsprogram

I Billy vil vi gerne tage ansvar ved at hjælpe dig og din virksomhed igennem de forretningsmæssige og økonomiske udfordringer.

Derfor er det muligt for alle nye brugere at få Billy til 1 kr. i 3 måneder.

Få Billy til 1 kr. i tre måneder.

Hos Billy kan du også læse, om de muligheder du har for at søge om kompensation og få svar på de spørgsmål, du har vedrørende hjælpepakkerne.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Likvido har allerede hjulpet
over 2.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.