Adfærdsdesign & teknologi optimerer vores inddrivelse

Vi anvender moderne teknologi og behaviroal science til at motivere og nudge skyldnere til at betale deres gæld. 

Vil du høre mere om Likvido?

Få en gratis & uforpligtende online demo

Machine learning og AI

Når vi opretter en skyldner i vores system beriges han med 3. partsdata fra fx CVR registeret, RKI, CPR, OIS, Tingbogen, Statstidende mm. Disse data kombineres med skyldneres engagement såsom kliks, time-on-site og åbenrater på de e-mails og SMS vi sender. Ud fra disse data opbygges en profil op omkring hver enkelt skyldner. Ud fra denne profil forecaster vi den mest effektive kombination af budskab, kommunikationskanal og timing til at sikre en effektiv inddrivelse. Vi benytter machine learning og AI til løbende at optimere vores algoritmer og profiler ud fra de data vi bearbejder.

Behavioral science

De sidste årtier har den videnskabelige teori "behavioral science" vundet indpas som en krydsning af neurovidenskab, behavioral economics og psykologi. Både David Cameron og Obama har med stor succes anvendt behavioral science til fx at optimere skatteinddrivelsen. Vores inddrivelse tager udgangspunkt i de samme psykologiske mekanismer.

Læs vores artikler om behavioral science

Mobile first

98% af forbrugerne åbner en ny SMS inden for de første 5 minutter efter modtagelsen. I dag er mobilen den foretrukne kommunikationskanal - også når det kommer til at betale regninger. Over 68% af forbrugerne foretrækker således at indgå en afdragsordning online end ved at tale med et menneske.

Læs vores artikler om forbrugeradfærd

Vi gør det nemt for skyldner at betale

Vi kommunikerer digitalt med skyldner og gør det nemt at betale og indgå afdragsordninger via telefonen.

Klassiske inkassodyder

Samtidig med at vi gør det nemt for skyldner at betale har det også tydelige konsekvenser hvis skyldner ikke betaler eller indgår en afdragsordning. Vi registrerer dårlige betalere i RKI, kontakter skyldner telefonisk og tvangsfuldbyrder i sidste ende vores klienters krav ved hjælp af fogedretten. 


Likvido Inkasso ApS er autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet. 

Læs mere om vores metodik

Du kan læse mere om vores metodik på vores blog. Her finder du artikler både om jura, økonomi, adfærdsdesign og teknologi i forbindelse med inkasso - og rykkerprocessen.